tilmeld-3

Lovpligtig information

Vedtægter og værdigrundlag

Her kan du læse vedtægterne for Grejsdalens Efterskole.
Vedtaget 25. april 2019 og offentliggjort 8. juni 2019.

Indholdsplan skoleåret 2021-22

Her kan du læse indholdsplanen for Grejsdalens Efterskole.

Medarbejdertrivselsundersøgelse 2021 & 2019

Personalets evaluering af deres arbejde og relationer til elever, kollegaer og ledelse.

Selvevaluering 2017 & 2019

Mindst hvert andet år skal vi lave en selvevaluering, som tager afsæt vi vores værdigrundlag. Bestyrelsen har besluttet, at vi evaluerer tre elementer i en fast rækkefølge: kristendom, trivsel og pædagogik.

Undervisningsmiljøvurdering 2014 + 2021 med sammenstilling af tal fra 2017

Her kan du læse den lovpligtige undervisningsmiljøvurdering fra 2014 og 2021, hvor vi bruger tal for 2017 til at vurdere coronas indvirkning på personlig og faglig trivsel.

Årsplan 2020-21

Skoleåret skematisk opsat

Karaktergennemsnit og karakterfordeling

På GE går elever i 9. og 10. klasse til folkeskolens afsluttende eksaminer.
Senest registrerede gennemsnit kan du se ved at klikke til højre