tilmeld-3
Søg
Close this search box.

Faglighed på GE

Faglighed

GE er en almen, boglig efterskole. Det betyder, at vi vægter læring og faglighed højt. I det daglige betyder det:

  • At undervisning og læring er vigtig for os. Eleverne skal have en fornemmelse af, at de skal hænge i for at være med – uanset om man er fagligt stærk eller fagligt udfordret.
  • At hvis man har lektier for, forventer vi, at man man laver dem.
  • At man dagligt kan få hjælp i lektiecafé eller har mulighed for at vælge ekstra lektiehjælp i skemaet.
  • At vi regner det som en selvfølge, at eleverne møder veludhvilede, velforberedte og motiverede op til undervisning.
  • At vi ikke accepterer pjæk. Der er mødepligt til al undervisning med mindre man har aftalt andet med sin trivselslærer. Forældre kan få oplysninger om elevens fravær på ugebasis, hvis man ønsker det.
  • En uddannet medarbejder tager særlig hånd om ordblinde elever.
  • At vi prioriterer at skabe gode, lyse og luftige klasselokaler.
  • At vi skaber et sundt og inspirerende læringsmiljø.

Vi tilstræber et højt fagligt niveau, hvor eleverne skal hænge i for at følge med – selvfølgelig med skyldig hensyntagen til elevens faglige udgangspunkt. Uanset om eleven er bogligt stærk eller fagligt udfordret, så skal eleven lære noget.

Vi følger i alle boglige eksamensfag Undervisningsministeriets regler og krav. Fælles Mål er en naturlig rettesnor for os. Ønsker man derfor at vide mere om undervisningens indhold, så kan man enten læse mere på www.emu.dk/grundskole, hvor fagenes uddybende beskrivelse ligger, eller man kan rette henvendelse til faglærerne, som kan udlevere deres præcise årsplan.

I nedenstående skema kan du se hvordan lektionerne er fordelt på de forskellige fag.

  Fag/klasser 8. 9. 10.
Humanistisk Dansk 6 6 6
  Engelsk 3 3 4
  Tysk 3 3 2
  Historie 2 2  
  Kristendom 1 1  
  Samfundsfag 2 2  
  Verdensborger     2
  Studie & job     1
  Fællestime 1 1 1
Naturfag Matematik 5 5 5
  Idræt   2 2
  Geografi 1 1  
  Biologi 2 1  
  Fysik/kemi 2 3 2
2-sprogede Dansk som 2.-sprog 3 3 3
Valgbare fag Linjefag 4 4 12
  Valgfag 5 5 5