tilmeld-3

Økonomi og betaling

Økonomi og betaling

I skoleåret 2022/2023 er ugeprisen kr. 2.660,- i 42 uger. Undervisningsministeriet yder elevstøtte i forhold til husstandsindkomsten fra 2020. Elevstøtten er betinget af, at eleven opholder sig på skolen i de tilskudsgivende fem undervisningsdage. Heri tæller en obligatorisk weekend med. Hvis eleven er hjemme på undervisningsdage, obligatoriske weekender eller udlandsrejse af anden grund end sygdom, vil der ikke kunne modtages elevstøtte for den uge, hvorfor et beløb svarende til skolens tabte indtjening vil blive opkrævet af hjemmet.

Udebliver en elev uden forudgående aftale fra et obligatorisk weekendarrangement, der kører parløb med en forlænget weekend, vil der blive opkrævet et udeblivelsesgebyr på kr. 500,-.

Er der tvivlsspørgsmål, er I meget velkomne til at kontakte skolen.

Der betales et indmeldelsesgebyr ved indmeldelse på kr. 1.000,-.

På første elevbetaling opkræves kr. 2000 i garantibeløb. Dette beløb vil blive brugt til dækning af holdfoto, skoletøj, blå bog og eventuelle mistede bøger, ekstra materialer samt udgifter, hvis eleven ødelægger noget. Når beløbet er ved at være brugt, vil vi kontakte hjemmet.

Hvis skoleopholdet afbrydes

Når man begynder på GE, er det naturligvis med udsigten til gode oplevelser, masser af venner og lærdom i rige mængder. Desværre oplever vi engang imellem at skulle tage afsked med elever.

Ved afbrudt skoleophold inddrages depositum under alle omstændigheder.

For hjemmet er der fire hele ugers opsigelse af samarbejdet. En uge går altid fra mandag til fredag. Hvis eleven stopper fra den ene dag til den anden, skal der altså stadig betales for fire ugers ophold.

Eleven kan fortsætte undervisningen i hele opsigelsesperioden. Hvis undervisningen fortsættes i opsigelsesperioden betales almindelig forældrebetaling. Hvis skolegangen ophører før udløbet af opsigelsen, betales fuld ugepris.

I tilfælde af en permanent hjemsendelse på grund af overtrædelse af skolens regler betales kr. 5.000,- i afbrydelsesbebyr, og eleven har karantæne på skolen den resterende del af pågældende skoleår. Se i øvrigt bagsiden af skolekontrakten.

Konverteres bortvisningen til midlertidig karantæne, dækker forældre/ værge skolens tab af statstilskud i den pågældende periode og betaler fuld ugepris.