tilmeld-3

Kristen efterskole

Vi er en kristen efterskole

Grejsdalens Efterskole er mange ting, men vi er også en efterskole, som hviler trygt på et kristent fundament. Vi bestræber os på at omsætte kristendommen til praksis hver eneste dag i den måde, som vi møder hinanden på i samtale, omtale og væremåde.

Skal jeg være særlig kristen?

Det betyder dog ikke, at du skal være specielt kristen for at føle dig hjemme hos os. Vi ønsker at rumme elever med forskellige livssyn, og har de senere år haft både hinduer, muslimer og elever med en meget forskellig holdning til livet og det at tro. Vi tror, at vores elever derigennem lærer en masse om livet og respekt for forskellighed.

En kristen efterskole med respekt for det hele menneske

Vores elever fra kirkelige hjem lærer at begå sig i diskussioner om kristendommens indhold og finder frem til deres eget personlige ståsted, og vores elever uden særlig stor tilknytning til kirkens liv får øjnene op for nye aspekter ved livet – alt sammen i trygge rammer med respekt for det hele menneske.

Det betyder det i hverdagen

Hver dag har vi til middagsmaden en kort læsning fra Bibelen og til aftensamlingen, deler lærerne ud af erfaringer fra deres eget liv – oftest tilsat en åndelig krølle. Er man på skolen i weekenderne deltager man i en gudstjeneste eller afholder en søndagsfejring på skolen. Vi indleder desuden hvert middagsmåltid med en bordbøn eller et bordvers. Ingen elever forpligter sig på at lytte specielt opmærksomt efter, men alle elever forpligter sig på at gøre det muligt for andre at lytte godt efter.

Ud over de obligatoriske elementer er der også en masse frivillige tilbud, som vores volontører står for. Indholdet svarer til det, der sker i mange lokale teenklubber eller andet kirkeligt ungdomsarbejde.