tilmeld-3
Søg
Close this search box.

SPOTTI

SPOTTI

I langt de fleste tilfælde er SPOTTI ikke noget, som elev og forældre kommer til at stifte bekendtskab med. SPOTTI er kun til de elever som personligt eller socialt måtte være udfordrede af den ramme, som vi har på GE.

Hele personalet er forpligtet på at investere alt, hvad vi kan, for at give alle elever et godt efterskoleår. Forældrene sidder hjemme og forestiller sig, at alt er godt. Med SPOTTI vil vi gerne sikre, at ingen forældre bliver taget på sengen i forhold til deres barns generelle trivsel.

Hvis en elev fx er udfordret af mødetider, pjæk, dårlig kommunikation til personale eller andre elever, så forsøger trivselslærer og team på at hjælpe eleven til at forstå udfordringerne og konsekvenserne og til at rette ind. Nogle gange kan elever være ret uimodtagelige over for de pædagogiske redskaber, som lærerne præsenterer dem for, og når de almindelige pædagogiske redskaber ikke virker, så kan vi være nødt til at informere elev og forældre om, at sker der ikke de ønskede ændringer, så stopper efterskoleåret før tid. Det er trivselslærer og team, som placerer eleven på et SPOTTI-forløb.

Målet med SPOTTI er, at bringe eleven til forståelse af, at ændret adfærd er ønsket nu, hvis skoleåret skal gennemføres.

SPOTTIs fire trin

Der er fire trin på SPOTTI – ofte er trin 1 nok til, at eleven forstår alvoren.

  1. Eleven placeres på SPOTTI af team – forbedring ønskes nu. Skolens ledelse og forældre orienteres om placeringen på SPOTTI. Hvis den ønskede forbedring udebliver, rykkes eleven på trin 2.
  2. Ledelsen har en samtale med eleven. Hvis forbedringerne stadig ikke kommer, så flyttes eleven til trin 3
  3. Forældre indkaldes til samtale med team og ledelse. Den tidligere udarbejdede handleplan gennemgås og genopfriskes. Eleven kan enten før eller efter samtalen sendes hjem for at drøfte sagen med forældre eller værge. Der orienteres på mødet om, at det nu er sidste udkald. Sker der stadig intet, så rykker vi til trin 4.
  4. Eleven sendes hjem og skal overbevise GE om, at vi kan tro på fortsat samarbejde. Ved eventuel tilbagevenden indplaceres eleven på niveau 2 efter en genoptagelsessamtale med team, ledelse og forældre. Tilbagevenden er kun mulig én gang.

 

Et SPOTTI-forløb er et tæt samarbejde mellem ledelse, team og forældre. En elev vil stadig kunne blive bortvist fra den ene dag til den anden, hvis der fx er et alvorligt brud på vores basisregler. SPOTTI er en proces, som afhængig af de udfordringer, der har startet processen, kan tage kortere eller længere tid. Med SPOTTI vil vi gerne sikre, at forældrene har stor indflydelse på og indsigt i de udfordringer, som barnet står i.