tilmeld-3

Trivselslærer og trivselsgrupper

Trivselslærer og trivselsgrupper

På GE prioriterer vi det lille fællesskab. Det gør vi i de såkaldte trivselsgrupper. En trivselsgruppe er en gruppe af elever på mellem 5-10 fra samme klasse. Trivselsgruppen får en trivselslærer, som er en af lærerne fra klassens klasseteam. 

Trivselslæreren vigtigste opgave er, at se til, at alle elever i gruppen trives personligt, fagligt og socialt. På GE accepterer vi ikke nogen former for mobning, og trivselslæreren er nøgleperson for, at vi kan holde GE som mobbefri zone. Vi har udarbejdet en handleplan for en mobbefri efterskole, som kan læses på vores hjemmeside. Derudover er trivselslæreren også det naturlige bindeled mellem efterskole og hjem.

Både elev og forældre er altid velkomne til at henvende sig til trivselslæreren, hvis der er noget, der ønskes drøftet. Hvis trivselslæreren ikke kan træffes på det pågældende tidspunkt, er det trivselslærerens ansvar at finde et tidspunkt, hvor samtalen kan finde sted.

I øvrigt kan siges om trivselslærer og -grupper:

  • Trivselsgruppen udfører sammen småopgaver i løbet af året
  • Der afholdes trivselsgruppemøde hver onsdag i almindelige skoleuger
  • Hver onsdag spiser trivselsgruppen sammen med trivselslæreren
  • Ved juletid skal trivselsgruppen så vidt muligt på besøg hjemme hos trivselslæreren – hvis det ikke er muligt, arrangerer trivselslæreren et andet socialt arrangement for gruppen
  • Gruppens vigtigste opgave er, at alle trives og har et forum, hvor de nemt kan komme til orde