tilmeld-3
Søg
Close this search box.

Inklusion

Inklusion og særlig støtte

På GE er den personlige og faglige udvikling i fokus. Alle elever skal udfordres på det niveau, der svarer til deres. For de elever, der måtte have særlige behov, har vi skruet et inklusionstilbud sammen, som understøtter der, hvor almindelig undervisningsdifferentiering ikke er tilstrækkelig.

I begyndelsen af skoleåret screener vi alle elever i dansk og matematik. De elever, som måtte have et særligt behov for at fagligt løft, tilbydes et inklusionsforløb, som beskrives i en individuelt udarbejdet inklusionskontrakt mellem skole, faglærer, forældre og elever. Indsatsen evalueres løbende og særligt i forbindelse med udviklingssamtalerne i oktober og januar. 

Den faglige støtte kan gives som:

  • Støttelærer, der bistår klassen, så faglæreren har ekstra tid til de elever, der har brug for ekstra støtte
  • Støttelærer, som i særlige tilfælde kan tage eleven fra til modificeret undervisning, så det tilpasses til det niveau, som eleven med støttebehov har
  • Støttelærer, der bistår eleven i undervisningen for at fastholde koncentration om det, klassen arbejder med

Andre elever kan have et behov for personlig støtte.

Den personlige støtte kan gives som:

  • Hjælp til struktur og overblik i fagene
  • Samtaler om sociale færdigheder, selvværd og trivsel
  • Hjælp til at bevare overblikket, når dage og uger ikke ser ud som normalt
  • Støtte og opmuntring til deltagelse i det sociale liv på skolen


Hvis de personlige støttebehov overstiger de kompetencer, som vores pædagogiske personale er i besiddelse af, så indgår vi gerne i dialog med hjem og/ eller kommune om samtaler hos en uddannet terapeut eller psykolog. Vi har gode erfaringer og et netværk, vi kan trække på.

Formålet med både faglig og personlig støtte er, at eleven kan deltage på lige fod med de øvrige elever i klassen og inkluderes i den samlede efterskolepakke.