tilmeld-3
Søg
Close this search box.

Skolevejledning

Skolevejledning og aktiviteter derunder

Når du bliver elev på GE, bliver du tilknyttet en af vores skolevejledere, som vil være dig behjælpelig med at guide dig ind på den uddannelse, du gerne vil have. Det, at du er på efterskole, betyder, at du til enhver tid kan lave en aftale med skolevejlederne, hvis du har brug for hjælp.

Vejledere på Grejsdalens Efterskole

Vi har tre vejledere på Grejsdalens Efterskole: Bente Jakobsen, Helle Brorson og Johannes Toftdal. Klik på deres billede nedenfor, hvis du vil vide mere om dem.

Vejledning ser vi som en proces, hvor vi i samarbejde med eleven guider dem videre. Vi ser på deres drømme for fremtiden og finder det, der er bedst og mest realistisk.

Vi ser forældrene som en vigtig del i elevens valg om deres fremtidige uddannelse, og forventer det er noget forældre og elev snakker om, når de er hjemme. Der, hvor forældrene føler et behov for det, vil vejlederne stå til disposition på skolen.

Vi sørger for 10. klasses elevernes obligatoriske brobygning, hvor vi har nogle fantastiske samarbejdspartnere her i lokalområdet. I løbet af skoleåret vil der være forskellige vejledningsaktiviteter. Endvidere skal alle eleverne en eller to gange til en samtale med skolevejlederne enten gruppe- eller enkeltvis. I løbet af februar/marts måned vil skolevejlederne også være behjælpelig med at søge ind på den ungdomsuddannelsesinstitution, som du ønsker.

Skolevejledningen foregår til en vis grad i samarbejde med Ungdommens Uddannelsesvejledning, Vejle.

I vejledningen i 8. klasse handler det meget om at spore sig ind på, hvilke tanker og drømme man gør sig om fremtiden. Er de drømme nogle som kan lade sig gøre i virkeligheden, og hænger de fint sammen med ens arbejdsindsats i skolen?

Elever i 8. klasse skal i december og maj parathedsvurderes i forhold til ungdomsuddannelse efter 9. klasse. For at gå igennem skal man have et gennemsnit på 4. Hvis man ønsker gymnasium efter 9., så skal man have et gennemsnit på 5 efter 8. Derudover bliver eleven også vurderet på sine personlige og sociale kompetencer.

Ydermere ligger der et introduktionsforløb, som er et brobygningsforløb over 4 skoledage, hvor man kommer ud og følger et forløb på ønskede ungdomsuddannelsesinstitutioner. Det er for mange en god forsmag for det, der venter efter 9. eller. 10. klasse. Og det virker afklarende. Et godt forløb som sætter nogle tanker i gang.

Brobygning for 8. og 10. klasse

Eleverne i 10. klasse skal i obligatorisk brobygningsforløb i en uge. Det bliver for dette skoleår uge 47. Brobygningen foregår primært på Vejle bys uddannelsesinstitutioner.

Elever i 8. klasse skal ligeledes i obligatorisk introforløb. Det drejer sig om fire dage i uge 10, hvor de skal besøge to uddannelsesinstitutioner.

Praktik i 9. klasse

9. klasses elever kan vælge at komme i praktik i uge 47. Praktikken håndteres på den måde, at eleven selv skal finde sin praktikplads i Vejle. På GE er der en praktikvejleder, som koordinerer forespørgslerne og hjælper eleven i bestræbelserne på at finde en god praktikplads.

Praktikken går fra tirsdag til fredag, og eleven skal bo på skolen.

Obligatorisk selvvalgt opgave (OSO) for 10. klasse

Arbejdet med OSO er lovpligtig og indeholder bl.a. fokus på problemformulering, informationssøgning, refleksion over problemstilling, fremstilling af produkt, administration af arbejdstid, samarbejde med andre, klargøring og gennemførelse af fremlæggelse for elever og lærere.

OSO-arbejdet skydes i gang med en fordybelsesdag d. 26. september, hvor eleverne stiller skarpt på det emne, som de skal arbejde med. Selve ugen ligger i november i forbindelse med brobygningen.

OSO er obligatorisk for elever på 10. årgang og et tilbud til elever på 9. årgang.