tilmeld-3

9. klasse

9. klasse

I skoleåret 2019/20 lægger vi os i slipstrømmen af det udviklingsarbejde, som Efterskoleforeningen har foranstaltet i en landsdækkende indsats. Formålet med den kampagne har været, om vi i efterskolernes fri skole har en mulighed for at bevare det faglige niveau og samtidig løsne os lidt af skemalægningsmæssige snærende bånd.

I foråret 2019 har vi haft et internt udvalg til at arbejde med vores muligheder. Udvalget har kigget på de erfaringer, som efterskolerne i projektarbejdet har gjort sig, og været på feltbesøg.

Resultatet er, at begge 9. klasse i dette skoleåret arbejder med en fast struktur torsdag formiddag og de første to timer efter middagen, hvor de opererer med fagdage. Lærerne omkring 9. klasserne vil tilrettelægge nogle faglige forløb, hvor de på tværs af i hvert fald fagene dansk, engelsk, historie, samfundsfag, tysk kører nogle temamæssige forløb, som giver en større sammenhæng og overblik på tværs. Tværfaglig undervisning, når det er bedst.

Sådan er temadagene placeret i skemaet i skoleåret 20/21
Menu

Facebook