tilmeld-3
Søg
Close this search box.

Mobiler og rygning

Mobiler på GE

 Vi ønsker at støtte og styrke fællesskabet og skabe de bedste forudsætninger for nye,  gode relationer blandt eleverne. Derfor tager vi i 24/25 initiativ til disse retningslinjer for brugen af mobilen på GE: 

Introuger (11.-22. aug): Alle elever afleverer deres mobiltelefon ved ankomst (I kan også vælge at lade den blive hjemme). Ved akut-behov kan eleven låne deres mobil til samtale med hjemmet. Hvis eleven ikke kan klare sig uden direkte kontakt jævnligt til hjemmet anbefales det, at familien køber en dumb-phone (mobil kun med opkald og sms – fx en Nokia 105).
Der kan være tilfælde, hvor vi dispenserer for reglen, og eleven får lov at beholde telefonen pga. særlige omstændigheder. 

Resten af skoleåret: Mobiler og airpods skal være på værelset fra kl. 7.15 til kl. 16.05. Mobilen må ikke være fremme under andagter og måltider. I weekenden er mobilen ikke tilladt at have fremme i det obligatoriske program – og må i det hele taget ikke være et forstyrrende element i fællesskabet.

Mobilfrie perioder: I løbet af skoleåret vil vi i kortere perioder gentage mobilreglerne fra introugerne. 

Rygning: Grejsdalens Efterskole er røgfri fra skoleåret 2024-25.

Vi ændrer fra skoleåret 24-25 skolens retningslinjer på dette område. Tidligere har det været muligt at ryge på skolen uden for skoletiden, men fra næste skoleår er det ikke længere muligt at ryge på GE. 

Elever på efterskoler må fra 1. januar 2021 hverken ryge, dampe, tage snus, skrå, tyggetobak eller bruge andre tobakssurrogater og tobaks- og nikotinprodukter i skoletiden som led i den nationale handlingsplan mod børn og unges rygning. Hverken på skolens matrikel eller uden for skolens matrikel. 

Er der udfordringer med rygning eller snus inden opholdet, er det vigtig at I fortæller os om det, så vi kan hjælpe. Vi kan evt. hjælpe med et rygestop-kursus. Helle Brorson er uddannet rygestop-konsulent gennem Kræftens Bekæmpelse – og hun iværksætter et rygestop for den pågældende elev. Rygestoppet afvikler hun selv eller sammen med vores samarbejdspartnere ved Sundhedshuset i Vejle. 

Læs mere på Efterskoleforeningens hjemmeside: 

https://www.efterskolerne.dk/da/For-efterskoler/Leksikon/RT/Rygning_rygelov